Masterclasses 2016

10.02.2016

Dňa 18. 3. 2016 sa na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne stretnú študenti stredných škôl, aby si na jeden deň vyskúšali prácu časticových fyzikov a objavovali a skúmali elementárne častice za pomoci Veľkého Hadrónového Urýchľovača v CERNe.  Počas tohto dňa poodhalia záhady jednej zo štyroch základných síl nášho vesmíru – Slabej interakcie. Slabú interakciu a jej nosiče – tzv. Z bozóny budú skúmať spolu s rovesníkmi v CERNe, Vysokom učení technickom v Prahe, Univerzite v Strasbourgu, v Zaragoze a Alhoceime (Maroko).  Dopoludnia si vypočujú prednášky o  fyzike elementárnych častíc od renomovaných odborníkov. Popoludnie (cca 1,5hodiny ) bude venované samotnému skúmaniu zrážok častíc na detektore ATLAS Veľkého Hadrónového Urýchľovača LHC. Na koniec čaká študentov medzinárodná videokonferencia, kde sa údaje vyhodnotia. Podujatie sa koná za účelom rozvoja prírodovedných a technických kompetencií žiakov stredných škôl a koná sa pod záštitou IPPOG – Medzinárodnej organizácie pre fyziku elementárnych častíc, Technickej univerzity v Drážďanoch  a CERNu.

 

Program Masterclasses 2016:

8:30     Otvorenie Masterclasses 2016

8:40     Prednáška: Elementárne častice

9:40     Prestávka

10:00   Prednáška: CERN a LHC  (doc. RNDr. Ivan Melo, PhD.)

11:00   Prestávka

11:20   Prednáška: Hľadanie Z bozónov na detektore ATLAS (Ing. Mgr. Jozef Drga, PhD.)

11:50   Obed

13:00   Cvičenia:  Hľadanie Z bozónov na detektore ATLAS (Ing. Mgr. Jozef Drga, PhD., Ing. Jozef Chovanec, PhD.)

14:40   Prestávka

15:10   Vyhodnotenie (doc. RNDr. Ivan Melo, PhD.)

16:00   Videokonferencia s CERN a partnerskými inštitúciami

17:00   Ukončenie Masterclasses

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica