Masterclasses 2016 - Žiaci v úlohe časticových fyzikov

21.03.2016

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa opäť po roku stretli žiaci stredných škôl, aby sa na jeden deň stali členmi vedeckého kolektívu fyzikov a objavovali a skúmali elementárne častice za pomoci Veľkého hadrónového urýchľovača v CERNe.

Počas tohto dňa pod vedením fyzikov poodhalili záhady jednej zo štyroch základných síl nášho vesmíru – Slabej interakcie. Slabú interakciu a jej nosiče – tzv. Z bozóny preskúmali spolu so svojimi rovesníkmi v CERNe, na Vysokom učení technickom v Prahe, na Univerzite v Strasbourgu, v Zaragoze a Alhoceime (Maroko). Ako uviedol rektor Jozef Habánik, žiaci mali možnosť vypočuť si odborné prednášky od renomovaných odborníkov o fyzike elementárnych častíc, o CERNe a LHC. Popoludnie bolo venované samotnému skúmaniu zrážok častíc na detektore ATLAS Veľkého hadrónového urýchľovača LHC. Nakoniec študenti vyhodnocovali a porovnávali získané údaje prostredníctvom medzinárodnej videokonferencie a pýtali sa otázky priamo fyzikov z CERNu.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica