MAMMOTREN-D´2018

22.06.2018

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Rádiologickou klinikou, spoločnosťou GUTTA Slovakia, Sekciou mamárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS a zástupcami Českej a Bulharskej rádiologickej spoločnosti organizovala v dňoch 7. - 8. júna 2018 v Piešťanoch XIV. Medzinárodnú vedeckú konferenciu  MAMMOTREN-D´2018.

Konferencia sa konala pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

V rámci konferencie bolo prezentovaných 26 prednášok na témy plastické úpravy prsníkov  komplexný prístup, dif. dg a zobrazovacie metódy, novinky v mamodiagnostike, tomosyntéza v praxi, screening a varia. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica