MAMMO TREN-D´ 2016

04.07.2016

Pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., sa dňa 24. júna 2016 konala XII. medzinárodná vedecká konferencia „MAMMO TREN-D´ 2016.“

Konferenciu organizovala Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Rádiologickou klinikou s.r.o., spoločnosťou GUTTA Slovakia s.r.o., Sekciou mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS, Českou rádiologickou spoločnosťou a Bulharskou rádiologickou spoločnosťou.

Ústrednou témou konferencie bola  problematika mammografického skríningu karcinómu prsníka obzvlášť u vysokorizikových žien ako aj zhodnotenie súčasného stavu v mammodiagnostike na Slovensku i v zahraničí.

Na konferencii odznelo 16 prednášok za prítomnosti viac ako 130 účastníkov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica