Máme ďalších superhrdinov!

11.03.2019

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR zorganizovala dňa 11. marca 2019 ďalší ročník podujatia s názvom Univerzitná kvapka krvi, ktorá sa aj tento rok niesla pod heslom „Aj ty môžeš byť niečí superhrdina!“. Transfúzia krvi je neraz jedinou možnosťou záchrany života. Z darovanej krvi sa vyrábajú prípravky, bez ktorých nie je možná liečba celého radu ochorení. Jeden darca tak dokáže pomôcť a v niektorých prípadoch i zachrániť život až trom pacientom.

Akcie sa zúčastnili študenti všetkých študijných odborov Fakulty zdravotníctva - Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a Verejné zdravotníctvo a nechýbali ani zamestnanci univerzity. Spolu sa Univerzitnej kvapky krvi zúčastnilo 37 záujemcov, z ktorých bola 20 odobratá krv. S hrdosťou tak môžeme konštatovať, že Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne za posledných 6 akademických rokov vďaka svojim študentov a zamestnancom darovala viac ako 180 litrov krvi, ktoré boli odobraté od 447 darcov spomedzi 657 záujemcov.

Touto cestou by sme sa preto chceli poďakovať nielen študentom za ich odvahu, ale aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tejto akcie.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica