Literárna súťaž Trenčianskej univerzity

29.05.2019

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasujú

 

3. ročník študentskej súťaže o LITERÁRNU CENU TnUAD na témy:

 

1. Čo je to šťastie?

2. Dožije sa svet tretieho tisícročia?

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica