List rektora TnUAD prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc. ministrovi ŠVVaŠ SR

24.10.2012

List rektora TnUAD prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc.  ministrovi ŠVVaŠ SR v súvislosti so vzniknutou situáciou na FPT TnUAD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica