Letný semester začneme kombinovane

08.02.2022

Milí študenti a kolegovia,

letný semester akademického roka 2021/2022, ktorý začína 14. februára 2022, zahájime vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v bakalárskych, magisterských a inžinierskych študijných programoch na jednotlivých fakultách a univerzitných pracoviskách rozdielne. Výber metódy a realizácia vzdelávacích činností na jednotlivých fakultách a pracoviskách je v kompetencii dekanov alebo vedúcich CUP. Na Fakulte špeciálnej techniky, Fakulte priemyselných technológií a Katedre politológie bude pedagogický proces prebiehať prezenčnou formou. Na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov budú semináre a cvičenia prebiehať prezenčne, taktiež prednášky a konzultácie v externej forme štúdia budú prezenčné, prednášky v dennej forme štúdia budú prebiehať dištančne. Na Fakulte zdravotníctva bude pokračovať klinická prax a vybrané odborné predmety prezenčne, prednášky a semináre v dennej aj externej forme štúdia budú dištančné. Doktorandské štúdium na všetkých súčastiach a práca v laboratóriách bude pokračovať prezenčne. Ubytovanie v študentskom domove zostáva bez zmien, platia aktuálne opatrenia. Telocvične a ďalšie interiérové športoviská budú zatvorené. Univerzitná knižnica bude fungovať bez obmedzení v režime OTP, študijné oddelenia zostávajú otvorené.

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik naďalej apeluje na študentov a zamestnancov, ktorí sa ešte nedali zaočkovať a zdravotný stav im to umožňuje, aby tak urobili. Zároveň zdôrazňuje, aby boli dôsledne dodržiavané aktuálne platné opatrenia a nariadenia RÚVZ SR. Ak má zamestnanec alebo študent príznaky ochorenia COVID-19, kontaktuje telefonicky alebo mailom svojho priameho nadriadeného zamestnanca alebo študijné oddelenie, s ktorým dohodne ďalší postup.

Študenti a zamestnanci môžu získať aktuálne informácie ohľadom epidemiologickej situácie prostredníctvom e-mailu covid19@tnuni.sk.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica