Letný semester na Trenčianskej univerzite začne dištančne

20.01.2021

Letný semester na Trenčianskej univerzite sa začne v online priestore. Pokiaľ sa epidemiologická situácia nezmení (COVID automat), budú sa študenti aj naďalej vzdelávať dištančne. Naďalej budú môcť komunikovať s pedagógmi elektronicky prostredníctvom e-mailov, e-learningovej stránky s aktívnymi kurzami, ktoré sa priebežne dopĺňajú, k dispozícii majú učebnice v digitálnej forme a taktiež aplikáciu MS Teams, cez ktorú prebiehajú prednášky, cvičenia či konzultácie. Študenti tiež môžu využívať vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom, dôležitým k písaniu seminárnych aj záverečných prác.

Výnimku môžu tvoriť praktické predmety u končiacich ročníkov, ktoré sa vyučujú priamo v laboratóriách. Tieto sa budú môcť za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení, vyučovať v malých skupinách aj prezenčne. Výnimkou budú aj klinické praxe študentov Fakulty zdravotníctva, ktoré sa vykonávajú priamo v zdravotníckych zariadeniach pri lôžku pacienta a na COVID oddeleniach.

Harmonogram štúdia pre akademický rok 2020/2021 zatiaľ zostáva z pohľadu termínov vzdelávania, skúšok, zápočtov, odovzdávania záverečných prác a štátnych skúšok v platnosti bez zmien. Letný semester začne prevažne od 8. februára pre končiace ročníky a od 15. februára pre všetkých ostatných študentov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica