Letný semester 2021 dokončíme v online priestore

Vážení študenti,

letný semester na Trenčianskej univerzite dokončíme v online priestore. Aj keď sa epidemiologická situácia momentálne zlepšuje, naďalej bude vzdelávanie a skúšky v tomto semestri prebiehať dištančne. Komunikácia s pedagógmi bude pokračovať ako doteraz prostredníctvom e-mailov, e-learningovej stránky či aplikácie MS Teams. Stále môžete využívať vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom, dôležitým k písaniu seminárnych aj záverečných prác.

Štátne záverečné skúšky sa budú vykonávať hybridným modelom, to znamená dištančne alebo prezenčne podľa záujmu končiacich študentov a možností organizačného zabezpečenia ich priebehu zo strany jednotlivých fakúlt.

Veríme, že v novom akademickom roku 2021/2022 bude vzdelávanie prebiehať klasicky prezenčne a budete si môcť užiť vynovené priestory, učebne a laboratóriá, či oddychové zelené parky.

Aktuálne prechádzajú modernizáciou laboratóriá Centra pre diagnostikovanie a testovanie kvality materiálov na Fakulte priemyselných technológií a Fakulte špeciálnej techniky. Tu sa rekonštruuje aj telocvičňa a rozsiahlou stavebnou úpravou prechádza medzinárodné výskumné centrum FunGlass zo zdrojov operačného programu Integrovaná infraštruktúra (predtým operačný program Výskum a inovácie).

Počas letných prázdnin bude pokračovať 4. etapa rekonštrukcie Študentského domova v Záblatí, úpravou prejdú aj počítačové učebne na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov a zriadená bude nová učebňa praktických zručností na Fakulte zdravotníctva z rozvojových prostriedkov Ministerstva školstva.

Tešíme sa na vás v septembri. ;)

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica