Letná škola výchovy k občianstvu

27.05.2019

V mene projektu KEGA č. 003 TnUAD-4/2018 Inovácia metodických listov

pre učiteľov občianskej náuky z pohľadu potreby prevencie prejavov

extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu,

by sme Vás pozývame na bezplatný seminár na tému:

MOŽNOSTI BUDOVANIA PRIRODZENÉHO VLASTENECTVA NA ŠKOLÁCH

v rámci Letnej školy výchovy k občianstvu.

 

Termín: 22. 8. 2019

Miesto: Študentská 2, Trenčín

Prihlásenie: do 15. 7. 2019 prostredníctvom formulára

Formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDSSQOvm_ldsRNLUsdxXkgUSvraRaDWHhTHdv5rlsKW95P2w/viewform

 

Vopred sa veľmi tešíme na stretnutie.

 

Tím projektu KEGA

www.stopextremizmu.sk

 
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica