Krst zborníka prác študentov Univerzity tretieho veku TnUAD v Trenčíne

14.06.2013

Vo štvrtok 13. júna 2013, sa v Univerzitnej knižnici Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnil Krst zborníka prác študentov Univerzity tretieho veku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Táto milá slávnosť sa konala za prítomnosti študentov – absolventov troch ročníkov a pozvaných hostí. Krstnými rodičmi Zborníka sa stali rektor univerzity doc. Ing. Habánik, PhD. a  prodekanka  Fakulty zdravotníctva  RNDr. Zdenka  Krajčovičová, PhD. Po ukončení slávnostného krstu rektor osobne rozdával zborníky spolu s venovaním.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica