Krst vedeckého časopisu Zdravotnícke listy

08.11.2013

V stredu 6. novembra 2013 sa konal 7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Trenčiansky ošetrovateľský deň, ktorý sa konal pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH. a rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

Počas vedeckej konferencie sa uskutočnil aj krst nového vedeckého časopisu s názvom „Zdravotnícke listy“. Krstným otcom časopisu sa stal rektor našej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik PhD. Časopis Zdravotnícke listy je vedecký recenzovaný časopis, ktorý sa zameriava na publikovanie príspevkov z oblasti zdravotníckych lekárskych i nelekárskych odborov. Je vydávaný štvrťročne, pričom každé jeho číslo je monotematicky zamerané. V roku 2013 sú jednotlivé čísla venované problematike ošetrovateľstva, fyzioterapie, laboratórnej medicíne a verejnému zdravotníctvu. On-line verzia časopisu je dostupná na stránke Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne www.fz.tnuni.sk.

Organizátorom 7. Ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie bola Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Fakultnou nemocnicou Trenčín ako aj Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica