Krajské kolo Biologickej olympiády na Fakulte zdravotníctva

24.03.2017

Na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa dňa 22. marca 2017 konal 51. ročník Krajského kola Biologickej olympiády pre žiakov stredných škôl Trenčianskeho kraja. Išlo prvýkrát o spoluprácu medzi Trenčianskou univerzitou a Krajským centrom voľného času v Trenčíne.

Účastníkom krajského kola, ich sprevádzajúcim pedagógom a členom hodnotiacej komisie boli okrem prístrojového vybavenia a priestorov fakulty prezentované aj študijné programy, ktoré je na Fakulte zdravotníctva možné študovať. Takýmto spôsobom si mohli žiaci stredných škôl Trenčianskeho kraja overiť svoje vedomosti a schopnosti priamo na akademickej pôde.

Víťazom srdečne blahoželáme!

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica