Krajské kolo Biologickej olympiády na Fakulte zdravotníctva

21.03.2018

V priestoroch Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa dňa 20. marca 2018 konalo krajské kolo súťaže Biologická olympiáda – kategória A, B pre žiakov stredných škôl Trenčianskeho kraja.

Išlo už druhýkrát o spoluprácu medzi Trenčianskou univerzitou, Krajským centrom voľného času v Trenčíne a strednými školami Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Takýmto spôsobom si mohli žiaci stredných škôl Trenčianskeho kraja overiť svoje vedomosti a schopnosti priamo na akademickej pôde.

Víťazom srdečne blahoželáme!





AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica