Facebook Youtube Instagram
TnUAD
 

Slávnostné otvorenie Akademického roka 2017/2018

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. pozýva členov akademickej obce na Slávnostné otvorenie Akademického roka 2017/2018.

Slávnostné otvorenie Akademického roka 2017/2018

Módny návrhár 2017

Vo štvrtok 14. septembra sa v Ružomberku uskutočnil v poradí už šiesty ročník medzinárodnej súťaže Módny návrhár. Podujatie bolo realizované pod záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča, rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára, s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Organizátorom súťaže Módny návrhár bola spoločnosť DIZAJN, n.o. na čele s prof. Ing. Pavlom Lizákom, PhD. Prehliadku moderovala Janka Hospodárová a vystupovali Daniel Hůlka a Kamila Nývltová.

Podobne ako v minulosti, aj tento rok bola odovzdaná cena rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika, a to študentke Valérii Kršiakovej zo Strednej umeleckej školy Trenčín. Rektor ocenil...

Módny návrhár 2017

Pripomenuli sme si 73. výročie Slovenského národného povstania

Pri Pamätníku umučených obetí sa na Brezine 28. augusta 2017 uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania. Okrem žijúcich priamych účastníkov SNP a protifašistického odboja sa podujatia zúčastnili aj delegácie krajskej a miestnej samosprávy, Ozbrojených síl SR, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Položením venca na hroby padlých vojakov si pamiatku uctil aj rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik. Spomienkovej slávnosti sa zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček.

Pripomenuli sme si 73. výročie Slovenského národného povstania

Tohtoročná Trenčianska detská univerzita v Trenčíne bude iná

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizuje každoročne niekoľkodňové podujatie pre deti a žiakov pod názvom Trenčianska detská univerzita. Do programu sa zapájajú nielen jednotlivé fakulty a výskumné pracoviská, ale aj rôzne osobnosti regiónu a športovci. Aj preto sa v posledných rokoch teší veľkej popularite u detí i rodičov.

Kapacity obľúbenej trenčianskej detskej univerzity, ktorú organizuje Trenčianska univerzita počas letných prázdnin už niekoľko rokov,  sú tento rok obmedzené. Dostať sa na ňu stihlo len 40 najrýchlejších, a to z dôvodu špeciálneho programu. 

V tomto roku tak univerzita urobila výnimku a kapacitu znížila na 40 účastníkov. Na druhej strane zvýšila vekovú kategóriu na 10 až 14 rokov. Dôvodom je náročnejšie organizačné...

Tohtoročná Trenčianska detská univerzita v Trenčíne bude iná

Významná spolupráca s čínskou spoločnosťou

Ďalšia významná spolupráca sa črtá po dnešnom stretnutí rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika so zástupcom čínskej spoločnosti  Dahua Technology, Damonom Hu, ktorý je obchodný manažér pre strednú Európu. Spoločnosť je svetový líder v oblasti „security and surveillance“. Pôsobí v 160 krajinách sveta s viac ako 11tis. zamestnancami (z toho 6000 R&D inžinierov). Medzi ich najznámejšie produkty patria kamery so systémom rozoznávania tváre, predmetov a ŠPZ áut. Ďalej sú to rôzne riešenia pre inteligentné mestá a budovy, priemyselné drony, cloudové úložiska v EÚ, video vrátniky na odtlačky prstov, LCD/LED monitory, video steny, systémy pre ochranu štátnych hraníc alebo inteligentné policajné autá. Najnovšie sa zaoberajú výskumom v...

Významná spolupráca s čínskou spoločnosťou

Kontrolný deň rektora na Oddelení riadenia projektov

Na oddelení riadenia projektov TnUAD sa uskutočnil v poradí druhý kontrolný deň rektora. Odborní zamestnanci oddelenia organizačne začleneného do rektorátu TnUAD prezentovali doc. Ing. Jozefovi Habánikovi, PhD. - poverenému výkonom funkcie rektora, projekty riešené v súčasnosti na univerzite financované zo štrukturálnych fondov - Digitalizácia TnUAD: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenia študijných programov, Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na TnUAD prostredníctvom hyperbalickej oxygenoterapie a Efektívna správa a manažment TnUAD.

V spolupráci s inými partnermi firmou RMC s. r. o. Nová Dubnica a Ústavom anorganickej chémie SAV v Bratislave sú na TnUAD riešené projekty Výskum technologickej základne pre návrh aplikácií využívania obnoviteľných zdrojov energie v praxi a Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály.

TnUAD podala v rámci zverejnenej výzvy prostredníctvom ASFEU dva nové projekty a to Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie prostredníctvom tretieho veku pri TnUAD a projekt pod názvom TnUAD chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie.

Oddelenie riadenia projektov TnUAD zabezpečuje riadenie projektov nielen zo štrukturálnych fondov, ale aj riadenie všetkých rozvojových projektov na TnUAD financovaných z iných zdrojov univerzity. Zabezpečuje ich implementáciu do praxe, ale aj udržateľnosť projektov, ktoré boli ukončené v predchádzajúcom období.

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. vyjadril spokojnosť s prezentáciou výsledkov oddelenia a úspešnosti celej univerzity v činnosti podávania projektov. V záujme vytvorenia manažérskeho a jednotného riadenia projektovej činnosti na TnUAD a v súvislosti so schválením novej organizačnej štruktúry bude toto oddelenie riadené priamo rektorom.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica