Kontrolný deň na Fakulte špeciálnej techniky

31.01.2013

V súlade s harmonogramom kontrolných dní doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poverený výkonom funkcie rektora vykonal dňa 30. januára 2013 kontrolu na Fakulte špeciálnych technológií s cieľom zefektívniť a skvalitniť činnosť procesov tejto fakulty.

Fakulta špeciálnej techniky je fakultou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá ponúka uchádzačom o štúdium kvalitné vzdelanie na všetkých troch stupňoch v akreditovaných študijných programoch: aplikovaná mechatronika v špeciálnej technike, kvalita produkcie strojárskej techniky, mechanizmy špeciálnej techniky, servis a opravy automobilov, špeciálna strojárska technika, údržba špeciálnej strojárskej techniky a strojárske technológie a materiály.

Neodmysliteľnou sférou uplatnenia absolventov študijných odborov je strojársky a automobilový priemysel a ďalšie príbuzné priemyselné odvetvia. Absolventi tejto fakulty sa tešia záujmu aj v útvaroch Ozbrojených síl  Slovenskej republiky.

Na základe výsledkov kontroly boli prijaté opatrenia na zlepšenie kvality výučbových procesov, zefektívnenie využívania moderných špičkových laboratórií a nevyužitých priestorov.

Rektor počas kontrolného dňa aktívne komunikoval aj so študentmi a zaujímal sa o ich názory týkajúce sa podmienok výučby aj relaxu v priestoroch budovy FŠT v Záblatí.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica