Kontrolný deň na Fakulte priemyselných technológií so sídlom v Púchove

05.03.2013

V poradí štvrtý kontrolný deň rektora  sa konal  na Fakulte priemyselných technológií so sídlom v Púchove. V súlade s vyhláseným harmonogramom kontrolných dní na fakultách a pracoviskách Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne navštívil  doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poverený výkonom funkcie rektora, spomínanú fakultu.

Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove svojím zameraním predstavuje unikát v rámci Slovenskej republiky vo výchove odborníkov v oblasti kovových, ale najmä nekovových materiálov, gumy, silikátových materiálov a textilu. Fakulta je výnimočná predovšetkým priamou väzbou na výrobnú prax,  a to  nielen prípravou odborníkov, ale aj  štruktúrou akreditovaných študijných programov, čím je plne kompatibilnou s modelmi vzdelávania na popredných univerzitách v krajinách EÚ.

Kontrolný deň  bol predovšetkým o vzájomnej  komunikácii predstaviteľov  fakulty s rektorom a jej výsledkom  boli prijaté opatrenia pre zabezpečenie zvýšenia kvality výučbových procesov, zvýšenie vedecko-výskumných činností a preverenie plnenia memoranda podpísaného medzi fakultou, univerzitou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica