Kontrolné dni na TnUAD

11.01.2013

Rektor zahájil kontrolné dni na fakultách a celouniverzitných pracoviskách v rámci zefektívnenia procesov a činností na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne (výchovno-vzdelávacích, vedecko-výskumných, organizačných, riadiacich, atď.). Poverený rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. v mesiacoch január až marec 2013 uskutoční kontrolné dni na jednotlivých fakultách a celouniverzitných pracoviskách s cieľom prípravy stratégie univerzity na roky 2013 až 2014.

Plán kontrolných dní:

1.      Katedra politológie (celouniverzitné pracovisko) – 11. 01. 2013

2.      Oddelenie riadenia projektov (celouniverzitné pracovisko) – 14. 01. 2013

3.      Fakulta špeciálnej techniky – 30. 01. 2013

4.      Fakulta zdravotníctva – február 2013

5.      Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove – február 2013

6.      Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov – marec 2013

7.      Vitrum Laugaricio (spoločné celouniverzitné pracovisko) – marec 2013

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica