Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

07.10.2016

V rámci implementácie národného projektu Centra vedecko-technických informácií Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku sa koná dvojdňová Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Úmyslom podujatia je poskytnúť odbornej verejnosti informácie o činnosti slovenských centier transferu technológií, ktoré sú vytvorené pri vysokých školách a SAV a prezentovať skúsenosti, činnosť centier a systémy podpory v zahraničí. Cieľovou skupinou konferencie sú vedeckí a výskumní pracovníci verejných akademických inštitúcií a pracovníci centier transferu technológií.

Konferencia je obohatená o panelovú sekciu, na ktorej vynálezcovia, študenti vysokých škôl a kreatívni pracovníci vedeckovýskumných inštitúcií vystavujú  plagátové prezentácie. V rámci odborných seminárov prezentoval svoj príspevok aj rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik. Na tému Transfer technológií v podmienkach Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa vyjadril, že strategickým zámerom Trenčianskej univerzity je vytváranie platformy prenosu odbornosti do praxe z akademickej sféry do sféry komerčnej. Komplexný proces transferu zabezpečuje novovybudované Centrum transferu technológií TnUAD - (CENTRATECH). Okrem iného môžeme firmám poskytovať profesionálnu podporu a servis od poskytovania licencií až po implementáciu nových technologických procesov do výroby.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica