Konferencia NITT SK 2013 – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

CVTI SR organizuje tretí ročník podujatia Konferencia NITT SK - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí pod záštitou Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá sa uskutoční 8.10.2013 v Centre vedecko-technických informácií na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave od 8:00-17:30. Tematicky je konferencia zameraná na prenos duševného vlastníctva vzniknutého vo verejných vysokých školách a vedeckovýskumných inštitúciách do praxe a na prezentáciu možností a skúseností s poskytovaním interných a expertných služieb v rámci Národného systému podpory pre transfer technológií z pohľadu poskytovateľov a príjemcov týchto služieb. Bližšie informácie nájdete na stránke Opens external link in new windowhttp://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/konferencia-nitt-sk-2013-transfer-technologii-na-slovensku-a-v-zahranici.html?page_id=1238

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica