Konferencia NATO EOD Demonstrations and Trials 2016

07.09.2016

V Bratislave sa dňa 6. septembra pod záštitou Divízie pre bezpečnostné výzvy NATO konal už štvrtý ročník NATO EOD Demonstrations and Trials 2016. Hlavnou témou bola „Ochrana ako komplexná a spoločná odozva na teroristické hrozby“, pretože naša spoločnosť sa musí vysporadúvať s neustále narastajúcimi hrozbami ako kybernetizmus a terorizmus. Cieľom konferencie bolo expertom NATO, zástupcom priemyslu a akademickej komunity prezentovať prostredníctvom výstavy, statických a dynamických ukážok najnovšie trendy, poznatky a technológie v oblasti likvidácie nevybuchnutej munície a nástražných výbušných systémov. Vývoj strojárenských technológií nás núti hľadať stále lepšie riešenia na detekciu, neutralizáciu a odstránenie všetkých typov rizík. Pre zúčastnených boli pripravené zaujímavé prednášky a mohli sa dozvedieť množstvo nových informácií napríklad o priemyselných pokrokoch a akademickom hľadisku v ochranných technológiách. Konferencie sa aktívne zúčastnil aj náš absolvent z Fakulty špeciálnej techniky Ing. Jakub Polievka, ktorý na výstave  predstavil odmínovací komplet BOŽENA 4, ktorého hlavnou úlohou je likvidácia protipechotných mín a môže sa použiť i na odtarasovacie práce, hĺbenie rýh, presun nákladov, terénne úpravy a i.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica