Konferencia mimoriadne nadaných žiakov základných škôl a gymnázií

18.06.2013

V stredu 19.júna 2013 sa na našej univerzite  stretnú mimoriadne nadaní žiaci z celého Slovenska, aby prezentovali svoje ročníkové práce.

Organizátorom  4. ročníka celoslovenskej malej vedeckej konferencie mimoriadne nadaných žiakov je tento rok Základná škola Kubranská 80, Trenčín a záštitu nad konferenciou prevzal doc.Ing. Habánik, PhD. - rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Mimoriadne nadaní žiaci s IQ nad 130 majú na Slovensku možnosť rozvíjať svoj talent a vysoký intelekt na základných školách, ktoré aplikujú v rámci vzdelávania žiakov alternatívny program edukácie nadaných  -  APROGEN. Autorkou projektu APROGEN je PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., ktorá sa malej vedeckej konferencie osobne zúčastní.

V stredu 19. júna 2013 sa v Trenčíne stretne takmer 50 mimoriadne nadaných detí z 21 základných škôl a gymnázií z celého Slovenska, ktorí v 4 sekciách budú prezentovať svoje ročníkové práce.

Konferencia sa uskutoční v priestoroch Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 3, Trenčín (budova C) v termíne 19. júna 2013 od 8:45 hod. do 14:00 hod.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica