Konferencia ICMT – 2016 o vojenských a špeciálnych technológiách

17.03.2016

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Vás pozýva na konferenciu ICMT – 2016 o vojenských a špeciálnych technológiách, ktorá sa bude konať dňa 10. mája 2016  v rámci Medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB – 2016 v areáli INCHEBA BRATISLAVA od 10:00 hod. do 18:00 hod. Na konferencii budú  prednášať významní zahraniční  a domáci odborníci z uvedenej oblasti.

Vstupné na veľtrh a konferenciu je bez poplatku. Doprava autobusom je zabezpečená ( cena 10 Eur/ osoba ). Odchod z Trenčína do Bratislavy o 7:00 hod a späť z Bratislavy do Trenčína odchod o 18:00 hod.

Záujemci sa môžu prihlásiť  elektronicky na adrese miroslava.zemankova@tnuni.sk alebo osobne u  pani Zemánkovej na FŠT, Pri parku 19, Trenčín - Záblatie  č. d. 216 do 30.3.2016.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica