KONFERENCIA AKTUÁLNE OTÁZKY POLITIKY VII.

02.02.2018

V mene predsedu organizačného výboru konferencie doc. PaedDr. PhDr. Marcela Lincényiho, PhD., Vás srdečne pozývame na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.: 

 

AKTUÁLNE OTÁZKY POLITIKY VII. v Trenčíne,

ktorá sa uskutoční dňa 23. február 2018.

 

Tematické okruhy: 

1. Aktuálne otázky teórie politiky a komparatívnej politiky

2. Aktuálne otázky domácej politiky 

3. Aktuálne otázky súčasnej medzinárodnej politiky 

4. Aktuálne otázky Európskej únie 

5. Aktuálne otázky sociálnej politiky 

6. Aktuálne otázky politickej komunikácie a politického marketingu 

7. Slovenská republika a Česká republika 25 rokov po rozdelení 

 

V prípade otázok a bližších informácií nás neváhajte kontaktovať na: petra.rendkova@tnuni.sk.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica