Kolektívna zmluva na roky 2024-2025 podpísaná

04.03.2024

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik a predseda Odborovej organizácie Karol Krajčo, podpísali Kolektívnu zmluvu na roky 2024 - 2025, ktorá má zvýšiť sociálny štandard našich zamestnancov.

Kolektívna zmluva Trenčianskej univerzity sa uzatvára v súlade so Zákonníkom práce a s ustanoveniami zákona o kolektívnom vyjednávaní v záujme vytvárať priaznivejšie pracovné a mzdové podmienky ako aj vytvárať priaznivejšie vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľom.

"Ďakujem predsedovi Odborovej organizácie Karolovi Krajčovi a celému výboru za konštruktívny prístup k rokovaniu a kolektívnemu vyjednávaniu," uviedol rektor Jozef Habánik.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica