Kolégium rektora na Fakulte priemyselných technológií v Púchove

15.05.2013

V súvislosti s pravidelným harmonogramom sa dnes 15. mája 2013 uskutočnilo zasadnutie Kolégia rektora na Fakulte priemyselných technológií v Púchove. Dekan Fakulty priemyselných technológií profesor Ján Vavro privítal na pôde fakulty členov Kolégia rektora a zablahoželal rektorovi k jeho menovaniu prezidentom Slovenskej republiky za rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Zároveň vyjadril uznanie a podporu novému rektorovi so slovami:

„Môžem povedať, že za 15 rokov je docent Habánik prvý rektor, ktorý dbá o rozvoj našej fakulty. Dokázal za pol roka urobiť to, čo nedokázal urobiť žiadny iný rektor počas 15 rokov“ a poprial mu veľa úspechov. Profesor Vavro ocenil najmä angažovanosť rektora na rozvoji Fakulty priemyselných technológií v Púchove.

Členovia kolégia mali možnosť navštíviť novozrekonštruované priestory oddelenia textilu a priemyselného dizajnu. Všetci vyjadrili podporu rektorovi v jeho snahe rozvíjať Fakultu priemyselných technológií, ktorú vnímajú ako jeden z bodov plnenia programového vyhlásenia rektora, čo sa prejaví v komplexnej akreditácii Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v roku 2014 ako pozitívny krok.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica