Kanoistika na Váhu

22.04.2013

Študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  v rámci predmetu Telesná výchova máte možnosť kanoistiky na Váhu.   

Začíname:  18. apríla 2013 

Miesto:       Lodenica  (pri železničnom moste) 

Čas :           Každý pondelok od   15:30 – 17:30 hod.   

                     a  štvrtok    od    15:30 – 17:30 hod.

 

Informácie na Katedre telesnej výchovy a  športu alebo v telocvični počas vyučovania.

PaedDr.Lubomír Král, PhD.
KTVŠ

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica