Junior FunGlass school (11. - 15. 07. 2022)

28.06.2022

Aj tento rok organizuje Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá Trenčianskej univerzity Junior FunGlass school. Cieľom je propagovať a priblížiť vedu o materiáloch deťom vo veku od 6 do 10 rokov. Stávajú sa z nich mladí vedci, ktorí zažívajú prednášky v laboratórnom prostredí. Škola má zastrešiť multidisciplinárny prístup vo výskume historických skiel a iných silikátových materiálov. V spolupráci s oddelením biomateriálov a spracovania skla si mladí účastníci vyskúšajú úlohy z rôznych oblastí: archeológia, mikrobiológia, analytická chémia, mikroskopia, zoznámia so základmi histórie skla a charakterizačnými technikami. Primárnou snahou je podnietiť ich fantáziu, kreativitu a pozorovacie schopnosti. Deti sú rozdelené do malých skupín pod vedením výskumníka, ktorý im pomáha pri plnení ich úloh. Teoretickú časť tvoria krátke interaktívne prednášky prepojené s experimentálnymi laboratórnymi úlohami. Každý deň začína krátkym úvodom, kde sú vedecké experimenty vysvetlené primerane ich veku. 

Projekt Junior FunGlass school bol vybraný medzi 90 úspešných žiadateľov o grant IYOG a bude plne financovaný z tohto grantu.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica