Jozef Habánik bol opätovne zvolený za rektora

02.12.2020

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zvolil v stredu 2. decembra 2020 na nasledujúce 4 ročné obdobie už po tretíkrát doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za kandidáta na rektora Trenčianskej univerzity. Zasadnutie Akademickej obce sa vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu uskutočnilo prvýkrát v online priestore.

Z 22 prítomných členov Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v tajnom hlasovaní vyjadrilo podporu 21 senátorov, nikto nebol proti a jeden sa zdržal hlasovania.

Po úspešných voľbách sa rektor Jozef Habánik poďakoval za podporu: „Výsledok tajného hlasovania je pre mňa veľkým záväzkom a ďakujem študentom, zamestnancom a členom Akademického senátu za prejavenú dôveru. Je to však aj o spoločnej zodpovednosti, napĺňať ciele ďalšieho kvalitatívneho rozvoja univerzity. V nasledujúcich 4 rokoch sa na univerzite budeme venovať najmä podpore excelentnosti vo výskume a vývoji. Pracovať budeme aj na nových ubytovacích kapacitách pre študentov, aby sme vytvorili príjemné prostredie nielen na štúdium, ale aj na oddych a vytvorili tzv. študentské mestečko okolo univerzity. Naďalej budeme podporovať talentovaných študentov a zvyšovať nároky na výsledky vzdelávania. Odmenou za naše úsilie budú úspešní absolventi a ich dôvera k nám.“

Na rektora čaká ešte vymenovanie prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou, ktoré sa uskutoční na jar budúceho roka.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica