JOB DAY 2016 Fakulty špeciálnej techniky

06.04.2016

Aj tento rok sa Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne rozhodla ponúknuť svojim študentom možnosť stretnúť sa s ich potenciálnymi zamestnávateľmi a získať atraktívne pracovné ponuky.

Podľa slov rektora Jozefa Habánika cieľom akcie bolo prostredníctvom priameho kontaktu s firmami pomôcť študentom uplatniť sa na trhu práce vo svojom odbore. Mali možnosť pripraviť sa na pohovory, získať informácie o priebehu pohovorov a konkurzov a zistiť, čo konkrétne firmy vyžadujú a aké sú ich benefity. Od zamestnávateľov dostali aj ponuky prác a praxe už počas štúdia.

Pre študentov boli pripravené 15 minútové prezentácie zúčastnených firiem v aule fakulty. Počas celého dňa sa firmy prezentovali aj svojimi výrobkami a študenti mali možnosť zúčastniť sa individuálnych pohovorov. Na Job Day 2016 prišlo viac ako 16 firiem z Trenčína a okolia napríklad ZF Slovakia, a.s., AU Optronics (Slovakia), s.r.o. Trenčín, KIA Motors Slovakia s.r.o., MATADOR Industries a.s., Porsche - Werkzeugbau Dubnica nad Váhom a ďalšie.

Touto cestou si tiež dovoľujeme poďakovať zástupcom všetkých firiem a spoločností, ktoré sa podujatia zúčastnili a vysoko si vážime ich záujem ponúknuť našim študentom možnosť kvalifikovanej praxe, čím univerzita a Fakulta špeciálnej techniky čoraz intenzívnejšie prepája akademický vzdelávací systém s požiadavkami trhu práce.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica