IX. Medzinárodná vedecká konferencia mammodiagnostikov

28.06.2013

Deviaty ročník medzinárodnej vedeckej a odbornej konferencie mammodiagnostikov „MAMMO TREN-D 2013“ tento rok na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Dňa 21. 06. 2013 sa na našej univerzite stretli odborníci z oblasti mammodiagnostiky významných spoločností a inštitúcií. Hlavný organizátorom konferencie bola Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne so spoluorganizátormi Rádiologickou klinikou, firmou GUTTA Slovakia, Sekciou mamárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS, Sekciou mamárnej diagnostiky, Českej rádiologickej spoločnosti a Rádiologickou spoločnosťou Bulharskej republiky. Záštitu IX. Medzinárodnej vedeckej konferencie mammodiagnostikov prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica