International Masterclasses 2018

29.01.2018

1. marca 2018 (štvrtok) pozývame študentov stredných škôl, aby si na jeden deň vyskúšali prácu časticových fyzikov a objavovali a skúmali elementárne častice za pomoci Veľkého hadrónového urýchľovača v CERNe. Počas tohto dňa poodhalia záhady jednej zo štyroch základných síl nášho vesmíru – slabej interakcie. Slabú interakciu a jej nosičov – tzv. Z bozóny, budú skúmať spolu s rovesníkmi v CERNe, na Univerzite v Grenoble, na Univerzite v Naples, na Univerzite v Trujillo a na Univerzite v Birminghame. Dopoludnia si študenti vypočujú prednášky o  fyzike elementárnych častíc od odborníkov z CERNu. Popoludnie bude venované samotnému skúmaniu zrážok častíc na detektore ATLAS veľkého hadrónového urýchľovača LHC. Na záver čaká študentov medzinárodná videokonferencia, kde sa údaje vyhodnotia. Podujatie sa koná za účelom rozvoja prírodovedných a technických kompetencii žiakov stredných škôl a je pod záštitou IPPOG – Medzinárodnej organizácie pre fyziku elementárnych častíc, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Technickej univerzity v Drážďanoch a CERNu. Jazykom podujatia je slovenčina, na videokonferenciu a komunikáciu s rovesníkmi v zahraničí je potrebné, aby študenti ovládali základy anglického jazyka.

Pre študentov a pedagogický dozor bude zabezpečený obed v univerzitnej jedálni TnUAD v cene 3,10 EUR.

Miesto konania je aula Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v Trenčíne. Samotné cvičenia budú prebiehať v počítačových učebniach Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v budove C (bývalá II základná škola).

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica