International Masterclasses 2017

06.02.2017

Dňa 10.3. 2017 sa na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne stretnú študenti stredných škôl, aby si na jeden deň vyskúšali prácu časticových fyzikov a objavovali a skúmali elementárne častice za pomoci Veľkého Hadrónového Urýchľovača v CERNe.  Počas tohto dňa poodhalia záhady jednej zo štyroch základných síl nášho vesmíru – Slabej interakcie a odmerajú štruktúru protónu. Slabú interakciu a jej nosičov – tzv. W bozóny budú skúmať spolu s rovesníkmi v CERNe, Technickej univerzite v Dráźďanoch, Univerzite v Brage (Portugalsko), Univerzite v Marseille a University of Mohammed v Rabate (Maroko).  Dopoludnia si vypočujú prednášky o  fyzike elementárnych častíc od odborníkov z CERNu. Popoludnie (cca 1,5hodiny ) bude venované samotnému skúmaniu zrážok častíc na detektore ATLAS Veľkého Hadrónového Urýchľovača LHC. V programe sú 15 minútové prestávky.  Na koniec čaká študentov medzinárodná videokonferencia, kde sa údaje vyhodnotia. Podujatie sa koná za účelom rozvoja prírodovedných a   technických kompetencii žiakov stredných škôl a je pod záštitou IPPOG – Medzinárodnej organizácie pre fyziku elementárnych častíc, Technickej univerzity v Drážďanoch  a CERNu. Jazykom podujatia je slovenčina, na videokonferenciu a komunikáciu s rovesníkmi v zahraničí by mali študenti ovládať základy anglického jazyka.

Pre študentov a pedagogický dozor  bude zabezpečený obed v študentskej jedálni TnUAD v cene 3,20 EUR. Miesto konania je Aula TnUAD v budove B na Študentskej ulici číslo 2 v Trenčíne. Samotné cvičenia   budú prebiehať v počítačových učebniach Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v budove C (bývalá II základná škola).

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica