Informačný deň- Spoločenské oblasti a prierezové aktivity Horizontu 2020

20.05.2014

Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný deň rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 pre oblasti Európa v meniacom sa svete- inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti, Rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti, Veda pre spoločnosť, ktorý sa uskutoční dňa 22.5.2014 o 09:00 hod. v Konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8, v Bratislave pod názvom

Spoločenské oblasti a  prierezové aktivity Horizontu 2020.

Predstavíme Vám pravidlá programu i možnosti zapojenia sa do projektov, ktoré predstavujú prvú ligu európskeho výskumu a inovácii.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica