Informačný deň SNUS

26.04.2016

Sekcia Rádioenvironmentalistiky Slovenskej nukleárnej spoločnosti v spolupráci s Fakultou špeciálnej techniky TnUAD organizujú Informačný deň SNUS.

PROGRAM

10:00 – 10:10 OTVORENIE, Moderátor Peter HYBLER

Príhovory organizátorov:

Viliam CIBULKA prorektor TnUAD

Vladimír SLUGEŇ predseda SNUS

10:10 – 10:30 Róbert HOLÝ, vedúci sekcie Komunikácie SNUS

Predstavenie profesijného občianskeho združenia SNUS, ciele organizácie, štruktúra, stručné informácie o jednotlivých sekciách

10:30 – 11:45 Vladimír SLUGEŇ, predseda SNUS

30. Výročie havárie JE v Černobyle a 5. výročie havárie v JE Fukušima, Zdravotné dôsledky

11:45 – 12:15 Jozef  TOMEK, podpredseda SNUS

Bezpečnosť jadrových elektrární

12:15 – 14:00 Exkurzia v Univerzitnom centre elektrónových akcelerátorov (UCEA) SZU spojená s prednáškami zo sekcie Rádioenvironmentalistiky SNUS

Marko FÜLӦP, riaditeľ UCEA: História budovania Univerzitného centra elektrónových urýchľovačov, projekty, perspektívy rozvoja

Andrea ŠAGÁTOVÁ, vedecký pracovník UCEA: Vedeckovýskumné aplikácie UCEA

Peter HYBLER, manažér kvality UCEA: Technológie UCEA

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica