Informačný deň SAIA

29.09.2013

ŠTIPENDIÁ NA ŠTUDIJNÉ POBYTY A/LEBO JAZYKOVÝ KURZ V ZAHRANIČÍ

(pozvánka na informačný deň s individuálnymi konzultáciami) 

9. október 2013 (streda) v čase 9:30 - 12:00 hod. a 13:00 -14:30 v priestoroch knižnice na Hornom Šianci 9 v Trenčíne sa dozviete: 

KDE NA TO VZIAŤ?
info o ponuke štipendií a grantov do celého sveta

ČO K TOMU TREBA?
príprava podkladových materiálov a dokumentov

AKO?
postup pri podávaní žiadostí

 

bližšie informácie: saia.zilina@saia.sk

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica