Informačný deň mobilít

15.10.2012

Chceš spoznať svet, nových priateľov, získať nové skúsenosti? Príď 24.10.2012 o 10.00hod do zasadačky B128 (pri bufete) a dozvieš sa ako na to. 

O 11.00 hod môžu získať informácie o možnostiach vycestovania za novými skúsenosťami učitelia i ďalší pracovníci univerzity.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica