Informačný deň - Európske výskumné infraštruktúry

18.06.2014

Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný deň rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 pre oblasti Európske výskumné infraštruktúry, ktorý sa uskutoční dňa 26.6.2014 o 9:00 hod. v Konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8, v Bratislave pod názvom

Európske výskumné infraštruktúry

Cieľom informačného dňa je predstaviť výzvy oblasti Európskych výskumných infraštruktúr v rámci programu Horizont 2020, pohľad a rady úspešných riešiteľov, pravidlá účasti vo výskumnej infraštruktúre a predstavenie nového projektu elektronickej databázy Open Acces. 

Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií, ktoré sa chcú zúčastniť v nových infraštruktúrach (Starting communities), ako aj organizácií, ktoré už boli súčasťou výskumnej infraštruktúry (Advanced communities).

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica