Informačný deň a individuálne konzultácie SAIA - zmena miestnosti

10.12.2012

V súvislosti "Informačným  dňom a individuálnymi konzultáciami SAIA" Vám oznamujeme, že tieto nebudú prebiehať v miestnosti B 128, ale B 343 (presklená miestnosť na katedre politológie).

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica