Informačné systémy o vede: integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom

19.03.2014

Centrum vedecko-technických informácií SR Vás pozýva  na konferenciu Informačné systémy o vede: integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom, ktorá sa uskutoční dňa 2. Apríla 2014 v CVTI SR v Bratislave. Konferencia je jedným z výstupov aktivity 4.1 národného projektu NISPEZ a jej cieľom je poukázať na širokú paletu možností využitia integrovaných výskumných informácií.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica