Imatrikulácie študentov Fakulty priemyselných technológií

V utorok 12. novembra 2013 sa v priestoroch Púchovského divadla uskutočnil slávnostný akt imatrikulácie študentov prvého ročníka Fakulty priemyselných technológií v Púchove. Prváci denného štúdia v študijných programoch Materiálové inžinierstvo, Materiálová technológia, Počítačová podpora materiálového inžinierstva a Textilná technológia a návrhárstvo si z rúk dekana prof. Ing. Jána Vavra, PhD. prevzali imatrikulačné listy a tým sa zapísali medzi novoprijatých študentov fakulty.

Rektor  doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. vo svojom príhovore privítal nových študentov  na našej Alma mater a zároveň ich ubezpečil, že voľba štúdia  na Fakulte priemyselných technológií v Púchove bolo správne rozhodnutie, pretože fakulta im poskytne kvalitné vzdelanie aj perspektívu uplatnenia sa po absolvovaní štúdia vo svojom odbore.

Medzi pozvanými hosťami, ktorí sa slávnostného aktu  zúčastnili, boli  Dr.h.c. Ing. Štefan Rosina a primátor mesta Púchov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica