III. vedecká konferencia pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve „ZdravLab 2017“

10.02.2017

Na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne prebieha v týchto dňoch III. vedecká konferencia pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve „ZdravLab 2017“.

Záštitu nad konferenciou prevzal rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, ktorý vo svojom príhovore poukázal na význam vedeckých konferencií určených pre odborných pracovníkov v laboratórnych metódach v zdravotníctve.

Konferencia je organizovaná v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Trenčín, Nemocnicou svätého Michala, a.s., Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Slovenskou spoločnosťou pre laboratórnu medicínu, Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov a Spolkom lekárov Trenčín.

Prvý deň sa nám so svojím aktuálnym výskumom predstavili odborníci z oblasti mikrobiológie, hematológie sérológie, genetiky, imunológie, hyperbarickej oxygenoterapie a rádiológie. Na dnešný deň sú pripravené prednášky zamerané na nutrienty a vitamíny, telemedicínu, analytickú chémiu v laboratórnej diagnostike a mnohé ďalšie.

Akciu sponzorsky podporilo 12 spoločností, ktoré sú významnými zamestnávateľmi v oblasti laboratórnej diagnostiky doma i v zahraničí.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica