ICMT´ - 2018

21.05.2018

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Úradom pre štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Generálnym štábom OS SR a INCHEBA, a.s. zorganizovala dňa 16. mája 2018 Medzinárodnú vedeckú konferenciu o vojenských a špeciálnych technológiách ICMT´ - 2018.

Konferencie sa zúčastnili významní hostia, medzi ktorých patril aj náčelník Štábu pre podporu operácií, brigádny generál Ing. Ľubomír Gacko. Ten vo svojom príhovore zdôraznil pozíciu Ozbrojených síl v aktuálnej geopolitickej situácii, vyjadril sa k plánovaným významným investíciám  do rezortu obrany v najbližších rokoch, ktoré by mali slúžiť na výskum a vývoj novej techniky, ako aj zvýšiť atraktivitu zamestnania sa v zložkách Ozbrojených síl Slovenskej republiky pre mladých ľudí. 

Pri zahájení konferencie vystúpil dekan Fakulty špeciálnej techniky doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc., ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že Fakulta špeciálnej techniky participuje na významných výskumných a vývojových projektoch, v oblasti špeciálnej techniky a materiálov, s praxou a pripravuje študentov na ich budúce zamestnanie v súkromnom sektore alebo aj v Ozbrojených silách SR.

Medzi významných účastníkov konferencie nepochybne patril aj Dr. Lawrence C. Schuette, riaditeľ pre globálnu spoluprácu v oblasti vedy a techniky spoločnosti Lockheed Martin. Ten vo svojej prezentácií okrem iného načrtol smerovanie vývoja v oblasti leteckého a kozmického priemyslu a implementácie umelej inteligencie do týchto odvetví. 

Účastníci konferencie si vymenili skúsenosti, poznatky a nadobudnuté výsledky v oblasti vývoja, výroby, prevádzkovania, skúšobníctva či zabezpečenia prác so špeciálnou technikou, pedagogického procesu pri príprave odborníkov pre oblasti bezpečnostnej a obrannej techniky. 

Organizačný výbor konferencie ďakuje všetkým účastníkom zo Slovenska i zahraničia, ktorí prijali pozvanie a prispeli k úspešnému priebehu celej konferencie.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica