Hľadáme vychovávateľov

22.01.2019

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne hľadá zamestnancov na pozície vychovávateľ/vychovávateľka v rámci realizácie projektu "Detský kútik pri Trenčianskej univerzite", pre zabezpečenie krátkodobej flexibilnej starostlivosti o deti od 3 do 11 rokov a na pozície vychovávateľ/vychovávateľka pre deti so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami pre novo otvorený Univerzitný detský kútik pri TnUAD, pre zabezpečenie krátkodobej flexibilnej starostlivosti o deti od 3 do 11 rokov.

 

Konkrétne podmienky v prílohách:

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica