Hľadáme dobrovoľníkov!

06.04.2020

Vážení študenti a kolegovia,

aktuálna situácia spojená s novým koronavírusom a chorobou COVID-19 si vyžaduje pomoc od nás všetkých. Sme radi, že sa v týchto časoch dokážeme spájať a poskytovať dobrovoľnú pomoc.

V spolupráci so Sekciou krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky hľadáme jednotlivcov, ktorí by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom karanténnom zariadení MV SR.

Dobrovoľníci by mali za úlohu nasledovné činnosti:

·     - Registráciu občanov prichádzajúcich do karanténneho zariadenia MV SR

    - Pomoc pri roznášaní jedla v rámci karanténneho zariadenia MV SR (raňajky, obed, večera – položia pred dvere a zaklopú)

      - Zbieranie vriec s odpadom, prípadne ďalšie činnosti, ktoré by určila styčná osoba pri karanténnom zariadení MV SR

Je potrebná predovšetkým prítomnosť počas dňa, minimálne 3 osoby. Pred začatím dobrovoľníckych prác bude zabezpečené školenie na vykonanie jednotlivých úloh.

 

Okrem dobrovoľníkov bude na danom zariadení prítomný aj klasický prevádzkový personál, ktorý rieši bežnú réžiu zariadenia, a taktiež ad hoc napríklad aj hasiči, zamestnanci Odborov krízového riadenia okresných úradov, resp. Sekcie krízového riadenia MV SR, policajti a pod.

 

Dobrovoľníci budú mať zdarma zabezpečené:

·     - Potrebné ochranné pracovné prostriedky

·     - Celodennú stravu (raňajky, obed, večera)

POZOR! Dobrovoľník musí mať minimálne 18 rokov a nesmie patriť do rizikovej skupiny (starší občania, občania s chronickým ochorením srdca a pľúc, s cukrovkou, s oslabenou imunitou).

 

Pre zapojenie sa potrebujeme Vaše kontaktné údaje, ktoré posunieme na MV SR. V prípade záujmu ich prosím čím skôr pošlite na pr@tnuni.sk (taktiež prosíme o vyjadrenie súhlasu s použitím osobných údajov na tieto účely):

meno,

priezvisko,

vek,

mesto/obec bydliska,

e-mail,

tel. kontakt,

„KDE SOM OCHOTNÝ POMÔCŤ“ napísať konkrétne zariadenie alebo kraj alebo "kdekoľvek",

poznámka - treba uviesť napr. ktoré dni môžete, ktoré nie a pod.

 

V prílohe je aktuálny zoznam karanténnych zariadení.

Ďakujeme!

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica