Harmonogram doplňujúcich volieb do akademického senátu TnUAD za študentskú časť

24.09.2013

 

Termín

Zodpovedá

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS TnUAD za  študentskú  časť

19.09.2013

AS FŠT TnUAD

Schválenie  harmonogramu doplňujúcich volieb do AS TnAUD

19.09.2013

AS  FŠT TnUAD

Schválenie volebnej komisie pre konanie volieb do AS TnUAD

za študentskú časť

19.09.2013

AS FŠT TnUAD

Zverejnenie harmonogramu doplňujúcich volieb do AS TnUAD za študentskú časť

Do 24.09.2013

Volebná komisia

Prijímanie návrhov na kandidátov spolu so súhlasom s kandidatúrou

Do 03.10.2013

Volebná komisia

Zverejnenie kandidátskej listiny

08.10.2013

Volebná komisia

Konanie doplňujúcich volieb do AS TnUAD

16. -17.10.2013

v čase od 8.00 do 14.00 hod.

Volebná komisia

Volebná komisia pre konanie doplňujúcich  volieb do AS TnUAD:

  • Ing. Miloš Zajac
  • Ing. Zuzana Janíková
  • Bc. Jakub Vráblik
  • Bc. Ľubica Janíková (náhradník)

Kontaktná osoba pre podávanie návrhov spolu so súhlasom  Ing. Miloš Zajac.

email:  zajacmilos@gmial.com

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica