Fyzikálna olympiáda

12.04.2019

V dňoch 12. – 14. apríla 2019 sa koná celoslovenské kolo 60. ročníka Fyzikálnej olympiády pre žiakov základných a stredných škôl, v ktorom budú riešiť teoretické, ale aj experimentálne úlohy.

Olympiády a súťaže sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti. Sú v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s talentovanými žiakmi.

Olympiádu organizovalo Ministerstvo školstva a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, ktorý finančne a organizačne zabezpečuje celoštátne kolá a má na starosti zabezpečenie tvorby a distribúcie testov, úloh a riešení. Záštitu nad podujatím prevzali rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Jozef Habánik, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajková ĎurmekováPavol Kováč, riaditeľ Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne.

Víťazov spoznáme a oceníme v nedeľu 14. apríla 2019 prorektor pre stratégiu a rozvoj Trenčianskej univerzity Peter Lipták, ktorý zároveň prezentoval štúdium na našej univerzite.

Víťazom srdečne gratulujeme!

 

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica