Futbalový turnaj

29.03.2017

Dňa 6. apríla 2017 (štvrtok) sa  v telocvični v Záblatí – Fakulta špeciálnej techniky uskutoční

univerzitný futbalový turnaj študentov TnUAD

Zároveň sa na ňom uskutoční výber hráčov pre reprezentáciu našej univerzity na celoslovenský futbalový turnaj univerzít SR o pohár rektora UCM v Trnave.

Začiatok turnaja: 9:00 hod.

Prezentácia:   od 8:15 hod.

Hrať budú futbalové družstvá s počtom 4+1, max. 8 hráčov v družstve.

Študenti, ktorí majú zapísanú  výberovú telesnú výchovu získavajú za aktívnu účasť na turnaji: 2 účasti.

Družstvá je potrebné nahlásiť na  adr.:  ktvs@tnuni.sk  do 04. apríla 2017 do 20:00 hod.

Oddelenie TVaŠ - FZ

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica