Florbalový turnaj TnUAD v Trenčíne

06.03.2015

V stredu 18. marca 2015 od 9:30 sa v telocvični Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (Študentská 2) odohrá Florbalový turnaj univerzity. Hrať budú florbalové družstvá s počtom 4+1, max. 8 hráčov v družstve.

Družstvá je potrebné nahlásiť na adresu: ktvs@tnuni.sk do 16.03.2015.AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica